Da Khuday Da Para Sitara Younas Film Azaari 2014

Da Khuday Da Para Sitara Younas Film Azaari 2014

  • Tags:

Suggested Audio Songs

Sta Da Para Pa Speen Makh

1187 views - 6 years ago

Hara Sah Da Sta Da Para Zama

46 views - 5 years ago

Khuday De Laas Mat Ka

50 views - 5 years ago

Ta Pasey Jaregama Ghaddar Film Song

257 views - 5 years ago

Za La Ta Zar Yama Ghaddar Film Song

153 views - 5 years ago