Da Khogo Zrono Azaar Khoona Wranawi Bahadur Zaib Aw Zahir Mashokhel Zara Yaraan

Da Khogo Zrono Azaar Khoona Wranawi Bahadur Zaib Aw Zahir Mashokhel Zara Yaraan

  • Tags:

Suggested Audio Songs

Zara Tamey Janana Hamesha

52 views - 6 years ago

Da Zrono Qisa

55 views - 5 years ago

Sanga Da Zara Na De Rubai

76 views - 5 years ago