Da Janan Meena Lewane Lewane Da Shama Ashna

Da Janan Meena Lewane Lewane Da Shama Ashna

  • Tags:

Suggested Audio Songs

Janan Da Shpago Khwendo Ror Dey Tapay

2460 views - 6 years ago

Meena Zaoori Da

2300 views - 6 years ago

Somra Pa Meena Mohabbat

1379 views - 6 years ago

Ashna De Mazidar De

486 views - 6 years ago

Meena Deera Grana Da

852 views - 6 years ago

Za Da Ashna Stargo Bala

580 views - 6 years ago