Da Ashiqee Da Kana Gul Panra Nasha 2015 Film Songs

Da Ashiqee Da Kana Gul Panra Nasha 2015 Film Songs

  • Tags:

Suggested Audio Songs

Lag Rasha Kana Yaar

563 views - 6 years ago

Ta Ta Yadegam Kana

128 views - 6 years ago

Janana Che Ka Kana

127 views - 6 years ago

Sta Hara Khanda Kana

371 views - 5 years ago

Khaist Pa Ma Bande Tamam De Gul Panra

999 views - 5 years ago

Shayira Za Pa Ta Nazegam Gul Panra

434 views - 5 years ago