Suggested Audio Songs

Ya Zama Nadan Malanga

218 views - 5 years ago

Zama Janana Ta Zama Da Ghari Haar Ye

281 views - 5 years ago

Sta Da Stargo Chal Lewany

66 views - 5 years ago

Starge Me Pa Stargo

98 views - 5 years ago

Za Da Ashna Stargo Bala

83 views - 5 years ago

Dagha Zama Da Meene Yaar

87 views - 5 years ago