Biya Ba Sharabi Shama Khalid Malik

Biya Ba Sharabi Shama Khalid Malik

  • Tags:

Suggested Audio Songs

Yaar Me Naway Sharabi

313 views - 6 years ago

Sharabi Sharabi

135 views - 6 years ago

Janana Sharabi

99 views - 6 years ago

Da Meene Yaar Me Biya Deewana Sho

249 views - 6 years ago

Yaar Me Wakhanda Sharabi

94 views - 6 years ago

Paimaan Paimaan Khalid Aziz

88 views - 5 years ago