Agha Janan Me Lewane Sho Shama Ashna

Agha Janan Me Lewane Sho Shama Ashna

  • Tags:

Suggested Audio Songs

Janan Da Shpago Khwendo Ror Dey Tapay

2403 views - 6 years ago

Ashna De Mazidar De

485 views - 6 years ago

Za Da Ashna Stargo Bala

576 views - 6 years ago

Umar Me Ter Krha Kho Ashna

300 views - 6 years ago

Tapey Khudaya Yao Khukule Janan Rake

795 views - 6 years ago

Yaara Musafara Ashna

273 views - 6 years ago