A Zama Da Zra Chaman Ta Rasha

A Zama Da Zra Chaman Ta Rasha

  • Tags:

Suggested Audio Songs

Ya Zama Nadan Malanga

2936 views - 6 years ago

Zama Janana Ta Zama Da Ghari Haar Ye

2347 views - 6 years ago

Lag Rasha Kana Yaar

563 views - 6 years ago

Dagha Zama Da Meene Yaar

1097 views - 6 years ago

Za Sta Yem Ta Zama Ye

1303 views - 6 years ago

Zama Da Khkuli Pekhawar Na

1116 views - 6 years ago